Elérhetőségek

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde

E-mail: viragoskertovodaesbolcsode@gmail.com

dr. Korpásné Horváth Ildikó főigazgató
+36/56/889-752

Mazug Ildikó óvodatitkár
+36/56/889-752

Óvoda Rákóczi út 60
Margaréta és Tulipán csoport
+36/56/889-750
Napraforgó és Hóvirág csoport
+36/56/889-751

Óvoda Toldi út 33.
+36/56/889-745

Bölcsőde Rákóczi út 60.
+36/56/889-753Óvodai nevelőmunkánkról

A gyermek harmonikus fejlődése érdekében elsődlegesnek tartjuk a játék szerepét. A művészeti nevelés képezi nevelőmunkánk arculatát. Mindezek megvalósításához adaptáltuk Nagy Jenőné: „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című programját.

Mindennapi munkánkba az alábbi prioritásokat építettük be:
- a gyermekek és a művészetek közötti kötődés alakítása
- gyermekközpontúság
- egyéni bánásmód alkalmazása
- környezeti értékek megőrzése
- integrált nevelés: SNI gyermekek nevelése

Hozzáadott értékeink:
- bátorító nevelés elvei
- differenciált tanulástervezés és megvalósítás
- projektrendszerű tanulás
- tehetségfejlesztés: néptánc, angol, vizuális, dramatikus játék
- iskolai tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlesztése egyéni fejlettség szerint, tanköteleseknek külön szervezett csoportokban
- mozgáskotta módszer alkalmazása
- gyógytestnevelés

A folyamatos napirend keretei között utat keresünk minden kisgyermekhez. Elhivatottan, együtt gondolkodva, harmonikus közösségben alakítjuk a gyermekek pozitív Én-képét. A lehetőségek széles tárházát biztosítjuk ahhoz, hogy óvodai életük önmegvalósító, élményt adó tevékenységekben teljesedjék ki. Legfontosabb célunk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az óvodában, életkoruknak és egyéni sajátosságaiknak megfelelően fejlődjenek.

Alapelveink:

- Óvodánkban olyan légkört teremtünk, ahol a gyermekek biztonságban érzik magukat.
- Minden óvodás gyermek önálló emberi személyiség, megilletik az alapvető emberi jogok: a tisztelet, szeretet, megbecsülés.

Hagyományaink, és a projektrendszerű tanulás biztosítja a gyermekek számára a sokoldalú élményszerzést. Elősegítjük az emberi és tárgyi környezethez, családi, tárgyi értékekhez fűződő pozitív kapcsolat kialakulását. Lehetővé tesszük, hogy megismerkedjenek a helyi néphagyományokkal, szokásokkal, a családi, tárgyi kultúra értékeivel, hogy átadjuk ezek szeretetét, megtanulják védelmét. Hagyományőrző munkaközösségünk éves terv alapján szervezi óvodai és óvodán kívüli programjainkat. Művészeti csoportjaink vannak (bábcsoport, énekkar), amelyek tagjai az óvodapedagógusok. A művészetek eszközeit használjuk fel az élménygazdag gyermeki személyiség kibontakoztatására. Gyermekvédelmi felelősünk folyamatos kapcsolatot tart a Gyermekjóléti és családsegítő Központtal. Csoportszintű jelzőrendszer működik az intézményvezető és a gyermekvédelmi felelős felé. Az óvoda orvosának javaslata alapján gyógytestnevelés szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusunk végzi a gyógytestnevelés feladatait. Szakmai fejlesztési csoportunk feladata a gyermekek egyéni fejlettségének mérése, illetve az elemi alapkészségek vizsgálata DIFER méréssel. A tehetséggondozás kiemelt fontossággal bír intézményünkben. Az öt éves kort betöltő gyermekek, kiemelkedő képességeik alapján, a szülővel egyeztetve járnak tehetségfejlesztő foglalkozásokra: angol, vizuális, gyermektánc, dramatikus játék. Ezek ingyenesek, nevelési időben történnek.

Ezeken kívül a tanköteles gyermekek csoportközi szervezésben vesznek részt iskolaelőkészítő foglalkozásokon: írás-mozgás koordinációt fejlesztő, matematikai-logikai képességeket fejlesztő, és drámajáték.

A hitoktatás megszervezését az igénylő szülők gyermekei részére megszervezzük.


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde - Magyar